Środa 17.12.2014 
Godzina: 22:19
  » Strona główna
  » Transmisja z Kościoła
  » Cmentarz Nowy
  » Cmentarz Stary
  » Historia Baszni pani Zofii Antonik
  » Historia Miejscowości
  » Historia Parafii
  » Kronika Parafii 1939 - 76
  » Kronika Parafii 1976 - 85
  » Kronika parafii 1985 - 97
  » Kronika Parafii 1998-2006
  » Kronika Parafii 2007- 13'
  » Nasz Patron
  » Nasza Parafia
  » Ogłoszenia Parafialne
  » Wiadomości
  » Kościoły
  » Grupy Parafialne
  » Pasterze Parafii
  » Galeria Zdjęć
  » Księga Gości
  » Księga Modlitw
  » Kontakt
  » Linki
wirtualny spacer

  » Porządek Mszy Św.
Niedziela
8:00 - Basznia Dolna
8:00 - Dąbrowa
09:30 - Borowa Góra
10:00 - Podlesie
10:00 - Tymce
11:30 - Basznia Dolna
Dzień powszedni
19:00 - Basznia Dolna
Kancelaria Parafialna czynna jest od poniedziałku do soboty godzinę przed i godzinę po Mszy św.

 Licznik:
  » Kronika Parafii 1976 - 85
Rok Pański 1976

W tym roku mieliśmy ostrą, surową śnieżną zimę.
W roku 1982 mija 600 lat od przybycia obrazu matki Bożej do Częstochowy. Przygotowanie do tej uroczystości będzie trwać 6 lat, począwszy od bieżącego roku. Hasło: 6 lat wdzięczności za 600-lecie obecności Maryi wśród naszego narodu.
Widziałem ks. Winiarz – dziekan
Basznia D. 4/3. 1976
Dnia 7.03 bieżącego roku zakończył się kurs przedmałżeński w naszej parafii, który trwał od I niedzieli adwentu ubiegłego roku. Kurs ukończyło 62 osób. Prelekcje wygłaszali: ks. Skorodecki, ks. Niedopytalski, ks. Eugeniusz Szczerbiński z Lubaczowa, ks. Władysław Bednarczyk miejscowy wikariusz, ks. Jan Jagodziński oraz jedną prelekcję o regulacji urodzin i kulturze współżycia małżeńskiego wygłosiła pielęgniarka z Wielkich Oczu p. Sowińska.
Dnia 14.03.1976 został poświęcony nowy ornat gotycki (fioletowy) ufundowany przez parafian pielgrzymujących do Kalwarii Pacławskiej.
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 28-31.03. Nauki wygłosił ks. kanonik Janusz Popławski proboszcz z Dachnowa. Duża frekwencja wiernych, spowiedź, liczna Komunia św. świadczą o należytym przygotowaniu się parafian do uroczystości Świąt Paschy.
Wreszcie skończyła się dość długa w tym roku i śnieżna zima.
Początki kwietnia przyniosły wiosnę ciepłą – duży skok temperatury do minionych dni. Początki kwietnia notują +220C.
W tym roku sprawiono do kościoła filialnego w Podlesiu nowe żelazne okna. Odnowiono starą srebrną monstrancję, zakupiono nowy złoty ornat.
W czasie wakacji kooperator ks. Władysław Bednarczyk został przeniesiony do Dzikowa Starego.

Annus Domini 1977

W obecnym roku zostało wykonane ogrzewanie kościoła parafialnego w Baszni Dolnej. Wykonał je p. Piotr Matczak z Śląska. W tym celu wybudowano przyległą do kościoła kotłownię oraz skład na opal. Koszt około 150 tyś.
W miesiącu październiku przybył do naszej parafii nowy kooperator ks. dr Franciszek Tokarski, który przyjechał z Francji, pisał tam pracę naukową na Uniwersytecie w Sorbonie.
Rekolekcje adwentowe wraz z 40-to godzinnym nabożeństwem prowadził ks. kanonik Józef Urbanik z Lubyczy Królewskiej, pod kątem wdzięczności Bogu przez ręce matki Bożej Łaskawej za 600-lecie istnienia naszej archidiecezji. Była duża frekwencja wiernych. Na zakończenie odprawił nabożeństwo i przemówił Wikariusz Biskupa ks. Prałat Jakub Winiarz, dziekan lubaczowski.

Annus Domini 1978

Rekolekcje wielkopostne w tym roku wygłosił ks. dziekan wydziału teologicznego w Krakowie ks. prałat dr Marian Jaworski, były kooperator w Baszni Dolnej. Rekolekcje były przyjęte przez parafian z dużym aplauzem, ponieważ wielu parafian pamiętała jeszcze ks. dr Jaworskiego z jego pobytu w Baszni.
W tym roku odnowiono główny ołtarz w kościele parafialnym, odremontowano zakrystię. Obecnie trwa wymiana sufitu i remont dachu w kościele filialnym w Podlesiu.
Widziałem ks. Winiarz – dziekan
Smolika Dolna 14.08.1978
Vidimus In Visitatione
Nostra Canonica Generali
Smolika die 28.08 a 1978
+ Marian Rechowicz

Annus Domini 1979

Zakończono remont dachu, sufitu w kościele filialnym w Podlesiu.
W tym roku dzień odpustu parafialnego św. Andrzeja Boboli, był dniem jubileuszu 25-lecia kapłaństwa administratora parafii ks. Jana Jagodzińskiego. Słowo Boże w czasie uroczystości wygłosił ks. kanonik Romuald Niedzielski.

Annus Domini 1980

W kościele filialnym w Podlesiu zostały wmontowane nowe dębowe drzwi wejściowe główne oraz drzwi od kościoła do zakrystii.
Na kościele parafialnym zewnątrz położono nowy tynk szlachetny. Wykonano też część ogrodzenia kościoła i placu gospodarczego od strony wschodniej. (ogrodzenie siatką z podmurówką i metalowych słupkach).
Wikariusz ks. dr Franciszek Tokarski został przeniesiony do Lubaczowa a jego miejsce zajął neoprezbiter ks. Stanisław Bachor.

Annus Domini 1981

Do kościoła parafialnego w Baszni Dolnej zakupiono nowe pancerne tabernakulum oraz wyposażenie oświetlenia kościoła składające się z 11 kinkietów ściennych, dwóch dużych pająków, zrobiono też 2 nowe okna do zakrystii.
Przy końcu kwietnia zmarł w Lubaczowie były wikariusz w Baszni ks. Franciszek dr. Tokarski

Annus Domini 1982

Parafia nabyła na własność działkę 0,40 ha pod budowę kościoła w Borowej Górze. Po zatwierdzeniu projektu w miesiącu czerwcu przystąpiono do pracy przy budowie nowego kościoła w borowej, wznoszonego jako wotum wdzięczności za 600-lecie obecności Maryi w obrazie jasnogórskim. Projekt kościoła w Borowej Górze wykonał p. inż. Pawłowski z Przemyśla. W połowie września ukończono tak zwany „stan zerowy” budowy kościoła.
Dnia 26 sierpnia zmarł w Lubaczowie, proboszcz parafii św. Stanisława biskupa, ks. dziekan Jakub Winiarz. Administratorem parafii św. Stanisława bpa w Lubaczowie został mianowany ks. Jan Jagodziński, dotychczasowy proboszcz w Baszni Dolnej.
Administratorem parafii Basznia Dolna został mianowany ks. kan. Janusz Popławski, dotychczasowy proboszcz w Dachnowie.
Czytałem tą „Kronikę” w ramach przygotowań
do kolejnej wizytacji kanonicznej w Baszni
Bp. Jan Śrutwa Zamość 4 października 2002r.II tom Kroniki parafialnej

1 październik 1982 roku parafię obejmuje nowy proboszcz ks. Janusz Popławski. Pierwszą Mszę św. odprawia z racji pierwszego piątku miesiąca w Podlesiu wieczorem. Personel parafii to; ks. kanonik mgr Tadeusz Lewanderski rezydent, pierwszy i długoletni proboszcz parafii 1939-1969 bardzo zasłużony budowniczy kościoła i plebani starej. Ks. mgr Stanisław Bachor wikariusz już trzeci rok. Mieczysław Richter uczeń klasy drugiej ZSZ kościelny już od paru lat. Kazimierz Mazurkiewicz uczeń klasy pierwszej ZSZ organista. Nie ma natomiast gospodyni. Sytuację ratuje kuzynka ks. Bachora pani Maria Kiełb. Całą plebanię odmalowuje pan Adam Wojtowicz z Dachnowa. 5-7 października zwózka cegły do Borowej Góry. Buduje się tam kościół wotum ku czci Matki Bożej z okazji 600-lecia Jasnej Góry. Poprzedni proboszcz ks. kanonik Jan Jagodziński położył fundamenty, suteryny pod cześć mieszkalną zostawiając budowę w stanie surowym. Kierownikiem budowy został insp. Józef Mańkowski z Lubaczowa, głównym fachowcem –murarzem Tadeusz Haliniak z Piastowa. Pracują parafianie ze wszystkich wiosek w czynie społecznym. 7-9 października odbywa się triduum przed kanonizacją św. Maksymiliana Marii Kolbego, która ma miejsce w Rzymie, w niedzielę 10-go października 1982 roku. 11-go października pan Kłosowski koparką z kopalni siarki zasypuje wykopy fundamentów w kościele na Borowej Górze. 14-go października Czwartek godzina 18-tej odbyło się pierwsze spotkanie ze starszą młodzieżą w kościele. Przyszła mała grupa 35 osób. Proszą by spotkania urządzać w piątki przed sobotą wolną od zajęć o godzinie 19-tej. Ksiądz proboszcz zapowiada temat pogadanek na spotkaniach dwuletni kurs przedmałżeński. 17-października Niedziela Misyjna. Taca na budownictwo sakralne św. Jadwiga. Ksiądz proboszcz zachęca do pomocy przy wznoszeniu murów kościoła w Borowej Górze. Wielką pomoc okazuje Ksiądz kanonik Lewanderski, który znając doskonale wszystkich parafian, podaje nazwiska murarzy i innych fachowców, których następnie imiennie zaprasza do pomocy, co praktycznie uskutecznia ks. Stanisław Bachor, wspaniały człowiek do współpracy. 25-27 października pan Józef Tryniecki z Baszni Dolnej wykonuje szalunki do okien kościoła w Borowej Górze. To był szalony i ogromnie niepraktyczny pomysł inżyniera Pawłowskiego projektanta kościoła. 1 listopada Wszystkich Świętych po sumie procesja na cmentarz, tam kazanie, Anioł Pański i błogosławienie grobów. Ponoć kazanie na cmentarzu było nowością. Listopad-młodzieży na piątkowe spotkania zjawia się coraz więcej. 29 pażdziernika-60 osób, 5 listopada-75 osób, 12 listopada-85 osób, 19 listopada-92 osób, 26 listopad-95 osób. Siedzą przy stolikach, na parapetach okien, na podłodze. Tłok straszny ale bardzo miła atmosfera. 28 listopada pan Józef Richter zaczyna rozwozić opłatki świąteczne. 6 grudnia św. Mikołaj- pan Sikora dla ministrantów i scholii rozdano ponad sto paczek wartość 8.000 zł. Byli również ministranci z Podlesia. Dla dzieci przedszkolnych św. Mikołaj odbył się na lekcji religii. 8 grudnia Święto Niepokalanej. Nabożeństwo 40-to godzinne i rekolekcje adwentowe przeprowadził ks. Michał Goniak, wybitny kaznodzieja, proboszcz z Oleszyc. BOŻE NARODZENIE- na pasterce ks. składa życzenia, najpierw ks. kanonikowi Lewanderskiemu potem swemu wikariuszowi odprawiającemu pasterkę – ks. mgr Stanisławowi Bachorowi i wszystkim parafianom obecnym i nieobecnym. W drugi dzień świąt w św. Szczepana – kolęda na potrzeby kościoła. Kolęduje młodzież – przychodząc wieczorem na plebanię i przynosząc zebrane ofiary. Chwila pogawędki, cukierki. Starsza młodzież – na apel ks. proboszcza urządza na starej plebani świetlicę na swoje potrzeby. Wynosząc olbrzymie ilości różnego rodzaju śmiecia, gruzu, jakiejś słomy, worków ze skamieniałym wapnem. Wyburzając trzy ściany i zrujnowanej kuchni. Była to bardzo ciężka robota gdyż ściany były drewniane z grubych brusów, bardzo mocne, otynkowane. Potem trzeba było poprawić tynki, zatynkować dziury i poprawić części drewniane. Najwięcej pracy włożyli – Ryszard Buczko, Andrzej Dorota, Wiesław Parafiński, Andrzej Antonik i Ryszard Dubniewicz. Prace murarskie wykonał pan Tadeusz Chaliniak, stolarskie pan Stanisław Wawrzoszek i Józef Lechoszest. Następnie odmalowali ściany, ławki, okna, drzwi – Stanisław Smolak i Zdzisław Majdan. Dziewczęta – Irena Kalinowska, Irena Michalina, Krystyna Ohirko porządnie wyszorowały podłogę. Zakupiono trzy lampy. Andrzej Antonik i Marian Bobecki zainstalowali oświetlenie, a Krzysztof Argasiński wstawił brakujące szyby. Postanowiono po nowym roku urządzić otwarcie świetlicy. Ostatnie przed Bożym Narodzeniem spotkanie starszej młodzieży odbyło się 17 grudnia gdyż było 110 osób i na salce katechetycznej nie mogli się pomieścić. Przez listopad i grudzień trwały próby jasełek w trzech aktach – przygotował ks. proboszcz. Najważniejsze role obsadzili: Maćka - Wiesław Parafiński, Bartosza – Tadeusz Słotwiński, Heroda – Stanisław Furgała, Szatana – Witold Wacnik. Udział brała młodzież starsza, oraz ministranci a aniołami były dziewczęta ze scholii oraz kilka starszych dziewcząt. Na organach elektrycznych grał ks. proboszcz. 31 grudnia Św. Sylwestra – Zakończenie Starego Roku. Nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godzinie 16 – tej, kazanie – sprawozdanie ks. proboszcza potem Msza Święta. Sprawozdanie bardzo powierzchowne, po cóż może powiedzieć proboszcz po trzech miesiącach pracy w parafii. Raczej snucie planów na przyszłość. Składa podziękowanie tym, którzy pomagają przy budowie kościoła w Borowej Górze. Zapowiada kolędę- wizytację duszpasterską w czasie której będzie sporządzany „status amimarum”, oraz rozdawane zaadresowane koperty na pieniężne ofiary na budowę kościoła w Borowej Górze.

Rok 1983

ROK JUBILEUSZOWY 1950-lecie naszego odkupienia.
1Styczeń-NOWY ROK. Msze św. jak w niedzielę. 2 styczeń-niedziela: pierwsza roku i miesiąca. Po sumie adoracja i zmiana tajemnic różańcowych. Od jutra „kolęda”. Rozpoczynamy od Tymców. Sporządzamy dokładny status amimarum oraz zastawiamy zaadresowane koperty na ofiary na budowę kościoła w Borowej Górze. Wszędzie przyjmują grzecznie, lecz nie ma tu zwyczaju wychodzenia po księdza do bramy! W tym tygodniu odwiedzamy jaszcze: Borową Górę, Piastowo i Dąbrowę, Malce i Podlesie, Piaski, Pilipy i Lubasy oraz w niedzielę po południu PGR, Hutę Kryształową. W czwartek nie było „kolędy”: Trzech Króli. 7 styczeń-piątek. Na dziś ustaliliśmy inaugurację nowej świetlicy dla młodzieży starej plebani. Tymczasem rozszalała się straszna zamieć śnieżna. Przyszło jednak 75 osób starszej młodzieży. Inauguracja udała się świetnie, był film „ Flip i Flap”. 16 stycznia- niedziela po Mszy św. popołudniowej o godz. 16-tej wystawiliśmy Jasełka. Kościół pełny, wypadły bardzo dobrze. Każdej niedzieli w ogłoszeniach na sumie wyczytujemy ofiarodawców „kopert” na budowę kościoła w Borowej Górze. 23 styczeń-niedziela. Powtórnie wystawiamy Jasełka, zaraz po sumie, by mogła je obejrzeć młodzież wyjeżdżająca po południu do szkół. Ponieważ nie było Witka Wacnika grającego rolę diabła więc zastąpił go Zenon Furgała nie umiejący tej ważnej roli na pamięć. Skakał więc i okrutnie wymachiwał widłami, a słowa wygłaszał przez mikrofon z zakrystii również okrutnie ks. proboszcz. 2 luty Środa – Matki Boskiej Gromnicznej. Msze św. jak w niedziele, na sumie święcenie gromnic.
4 luty pierwszy piątek miesiąca. Od przybycia do Baszni ks. proboszcz wprowadził comiesięczne odwiedzanie chorych w domach. Zawsze jest ich około 30-tu. Jeżdżą obaj księża po rannej Mszy św. Zebrania ministrantów odbywają się we środy (ks. wikary) a próby scholii we czwartki (ks. proboszcz) – przed wieczorną Mszą św.
16 luty – Środa Popielcowa. Wczesny Wielki Post.
27luty – druga niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczęcie Rekolekcji św. Nauki głosi znakomity kaznodzieja O. Edward Kaczmarek, Oblat z Kodnia. Rekolekcje trwają od niedzieli do czwartku. Spowiedź w środę, we czwartek chorzy i wieczorem zakończenie. W środę i czwartek tacę zbiera O. Rekolekcjonista. Jest to najpraktyczniejszy sposób wynagrodzenia Misjonarza i dla proboszcza i zwłaszcza dla kaznodziei. Na zakończenie O. Edward otrzymuje podziękowania i kwiaty oraz zaproszenie na przyszły rok.
19 marca uroczystość św. Józefa. W tym też dniu J. E. Ks. Biskup Marian Rechowicz udziela w kaplicy Domu Biskupiego w Lubaczowie święceń diakonatu pierwszemu parafianinowi z Baszni Władysławowi Gudzowi z Borowej Góry.
Marzec- Obaj księża jeżdżą z pomocą w spowiedziach rekolekcyjnych do parafii Lubaczów św. Stanisław, Lubaczów św. Mikołaj, Brusno, Horyniec, Krowica i Oleszyce.
27 marzec- Niedziela Palmowa. Zmiana czasu „letni” (zegary o godzinę do przodu!).
31 marca do 2 kwietnia – Święte Triduum przy dużym udziale wiernych. We Wielki Czwartek o godz. 10 składanie życzeń w Domu Biskupim Ks. Biskupowi Ordynariuszowi. Przemawia ks. kanonik Jan Jagodziński, proboszcz i dziekan lubaczowski. Odpowiada Ksiądz Biskup, bardzo wychwalając ks. Jagodzińskiego.
U nas we Wielki Czwartek i Wielki Piątek nabożeństwa o godz. 18- tej, we Wielką Sobotę o godz. 19- tej. Z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę całonocna adoracja przy Bożym Grobie. Tradycyjnie starsza młodzież (kawalerowie) pełnią straż przy Grobie.
3 kwietnia – WIELKANOC. Rezurekcja o godz. 6- tej. Msza św. w Podlesiu o godz. 9- tej i suma o 11- tej. Rezurekcję odprawia Ksiądz wikary mgr Stanisław Bachor, kazanie głosi ksiądz proboszcz.
12 kwietnia – Wtorek. Rozpoczynamy po zimowej przerwie prace przy kościele w Borowej Górze. Zapraszamy do pomocy mieszkańców Borowej Góry po czterech każdego dnia.
17 kwietnia – Niedziela. Po sumie odbywa się pierwsze zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, zaproszeni zostali pisemnie przedstawiciele wszystkich wiosek parafii (po dwóch), oraz poszczególnych stanów. W ogłoszeniach apelujemy do parafian, by ofiarowali jeden dzień pracy przy budowie kościoła w Borowej Górze.
Maj – niektóre parafie naszej Archidiecezji nawiedza Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. 2 maja przybywa do Lubaczowa. 3 maja Ks. Biskup Rechowicz odprawia uroczystą sumę przed Obrazem . O godzinie 16- tej pożegnanie Obrazu.
8 Maj- Niedziela św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Ogłaszamy przez najbliższe 3 dni – tzw. Dni Krzyżowe Roku Jubileuszowego. Będą to u nas dni przygotowania do bierzmowania. Zapraszamy na wieczorne nabożeństwa kandydatów.
12 Maj – Czwartek – wniebowstąpienie Pańskie.
Godz.17 – powitanie Ks. Biskupa przy bramie i uroczysta procesja do kościoła. W kościele wita ks. proboszcz, a w imieniu młodzieży – Tadeusz Piczak z Borowej Góry. W czasie Mszy św. ks. Bp. Rechowicz wygłasza kazanie. Samo bierzmowanie odbyło się na dworze. Przyjęło ten sakrament 127 osób. Ks. Biskup pochwalił sprawny przebieg uroczystości. Po skończonej uroczystości w kościele Ks. Biskup został zaproszony do świetlicy w starej plebani, dokąd udał się wraz z Ks. Prałatem Stanisławem Cudum, wikariuszem generalnym. Zebrana tam bardzo liczna młodzież wręczyła Ks. Biskupowi kwiaty i poprosiła o poświęcenie świetlicy, czego Ks. Biskup dokonał z radością, zachęcając w paru ciepłych słowach do gorliwego uczęszczania na spotkania. Na zakończenie odbyła się na plebani kolacja, poczym serdecznie żegnamy Ks. Biskupa który odjechał do Lubaczowa.
15 Maj – Niedziela – Odpust parafialny św. Andrzeja Boboli. Msze św. o godzinach: 8, 9.15, uroczysta suma o 11- tej. Sumę celebruje ks. dziekan Jan Jagodziński z Lubaczowa, niedawny tutejszy proboszcz, kazanie głosi ks. Michał Goniak z Oleszyc. Po sumie procesja Eucharystyczna. Po południu Msza św. o godz. 16- tej. W ogłoszeniach zapraszamy imiennie po pięciu mężczyzn z Borowej Góry do codziennej pomocy przy wznoszeniu murów Kościoła w Borowej Górze.
22 Maj – Zesłanie Ducha Św. – Pierwsza Komunia Św. Na Mszy św. o godz.8. Przystępuje 41 dzieci, przygotowanych przez ks. mgr Stanisława Bachora. Mszę św. odprawia i kazanie głosi ks. proboszcz. Po Mszy ś. Odnowienie chrztu św. oraz podziękowanie rodzicom przez dzieci, które wręczają matkom i ojcom kwiaty i całują ich ręce, przy śpiewie okolicznościowym scholi, co wywołuje wielkie wzruszenie i dużo łez rozczulenia u rodziców. Po zakończeniu uroczystości w kościele – śniadanie w salce katechetycznej, a potem pamiątkowe zdjęcia, które wykonuje Zdzisław Szpyt (student Politechniki) z Lubaczowa.
DRUGA PIELGRZYMKA JANA PAWŁA II DO POLSKI–16-23.06.1983 r.
PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY – 18-19.06.1983 r.- Basznia Dolna
Baran Stanisław, Chlastawa Władysław,Dec Dorota, Dubniewicz Ryszard, Dubniewicz Krystyna, Furgała Jan,Furgała Stanisława, Głuszyk Stanisław,Gudz Bronisław, Greń Józefa, Janczura Anna, Kalinowska Danuta, Kalinowska Irena, Karwacka Beata, Kosior Bronisław, Kozek Irena, Klufas Marek, Kukla Maria, Lautenszleger Alicja, Litwin Wiesław, Magoła Piotr, Malec Jan, Mazurek Janina, Mazurkiewicz Kazimierz, Michalina Irena, Michalina Wiesław, Ohirko Krystyna , Parafiński Wiesław, Pupek Jolanta, Richter Mieczysław, Richter Stefania, Skibicki Eugeniusz, Skibicki Stefan, Słotwińska Helena, Strojna Janina, Swatek Janina, Szarawa Wiesław, Sienkiewicz Danuta, Szeliga Stanisław, Swidniak Grzegorz, Świstowicz Jan, Tobuch Irena, Tokarz Stanisława, Tryniecka Halina, Wacnik Maria, Wacnik Henryk, Wałczyk Waldemar, Ważny Stanisław, Załoga Marian, Załuska Halina, Załuski Stanisław, Żukowicz Andrzej
12 czerwiec – Z „Ogłoszeń parafialnych”:
„ Już tylko kilka dni dzieli nas od tak oczekiwanej wizyty Ojca św. Jak wiemy Papież Jan Paweł II przybędzie do polski w najbliższy czwartek – 16 czerwca b.r. o godz. 17. Wypada zatem już we środę przyozdobić nasze domy na cały czas jego pobytu wśród nas. Jeszcze raz proszę o uporządkowanie naszych wiosek, a zwłaszcza drogi Lubaczów – Horyniec. (Śmietnik przy krzyżu jeszcze nie zlikwidowany!). Polecamy gorąco oglądanie w telewizji transmisji z papieskich uroczystości, którego program zamieszcza prasa. Parafianie, którzy - jak to było ogłoszone zeszłej niedzieli – wpłacili do ubiegłego czwartku należność za autokar, zbiorą się u nas w kościele we środę na wieczorną Mszę św., by zapoznać się z programem naszej pielgrzymki. Przede Msza św. będzie okazja do spowiedzi, gdyż wszyscy muszą się wyspowiadać tutaj, bo na Jasnej Górze nie będzie tym razem możliwości spowiedzi.”
Niestety ks. proboszcz, który postarał się w PKS Jarosław o autokar i zorganizował pielgrzymkę, poważnie zachorował i nie mógł pojechać do Częstochowy na uroczystości papieskie.
Jeszcze z „ogłoszeń”:
„ W przyszłą niedzielę będą tylko dwie Msze św. o g.8 i 18, by umożliwić wszystkim oglądanie w telewizji centralnych uroczystości Jasnogórskiego Jubileuszu 600- lecia. Przypominamy, że oglądanie tych uroczystości nie zadość czyni obowiązkowi wysłuchania Mszy św.”
19 czerwiec- W tę niedzielę - na Jasnej Górze o g.16, Ojciec Św. Jan Paweł II koronuje uroczyście 4 obrazy matki bożej. Na pierwszym miejscu dokonuje rekonoracji naszego (pięknie odnowionego) obrazu Matki Boskiej Łaskawej z lwowskiej katedry. W poniedziałek – 20 czerwca obraz zostaje bardzo uroczyście przywieziony do Lubaczowa (witany entuzjastycznie przez wiele parafii po drodze!) i tu witany przez Ks. Bpa Rechowicza, kapłanów i tłumy wiernych, przybyłych z całej naszej Archidiecezji.
28 czerwiec – J.E. ks. Biskup Marian Rechowicz udziela w prokatedrze lubaczowskiej o g. 18 święceń kapłańskich, m. In. Władysławowi Gudzowi z Borowej Góry, pierwszemu kapłanowi naszej parafii.
29.06.1983r – Prymicje ks. Władysława Gudza.
1. Procesja z plebanii do kościoła
• Kochajmy Pana – śpiewa lud
• W kościele – ballada ewangeliczna – schola
• Przy ołtarzu –akademia ku czci x. Prymicjanta
2. Słowo ks. proboszcza
3. Młody kapłanie –deklamacja dzieci z Bor. Góry
4. Nasz księże – deklam. Darek Wałczyk Tymce
5. Szedłem kiedyś inna drogą – schola
6. Kapłaństwo – s. Nulla- dekl. Młodzież z Bor. Góry
7. Życzenia od ministrantów – Witold Wacnik
8. Naszemu Prymicjantowi – wiersz p. Antonikowa
9. Psalm do N. Marii Panny – dziewcz. z Baszni
10. Łaskawa Pani – schola
11. Przemówienie – Borowa Góra
Msza św.
1. Ant. na wejście: Pan kiedyś staną nad brzegiem – schola
2. Psalm międzylekcyjny; kl. Stanisław Burda
3. Alleluja
4. Kazanie: ks. kan. Józef Woronowski
5. ofiarowanie – dary:
• ministranci; ampułki z winem i wodą
• klerycy: kielich z komun. i kwiaty
• siostry zakonne: puszki komun. i kwiaty
• młodzież z Borowej Góry: swoje dary
• parafianie z Borowej Góry: ornat
• ewentualnie inni
6. Śpiew w czasie ofiarowania: gitary
7. Święty, świety – lud
8. Komunia św. –Jeden chleb – schola
9. Pan woła- schola
10. podczas błogosławienia prymicyjnego; gitary
Prymicje pierwszego kapłana z naszej parafii odbyły się bardzo uroczyście. Droga z Borowej Góry do Baszni została cała „wysadzona brzózkami”. Prymicjanta, ks. Władysława, przyprowadzono procesjonalnie (ks. wikariusz St. Bachor) z jego rodzinnego domu w Borowej górze do Baszni Dolnej, gdzie w salce katechetycznej ubrał się do Mszy św. i stąd procesja przeprowadziła Go do kościoła. Załączony program ilustruje przebieg pięknej uroczystości. Potem przyjęcie odbyło się w domu rodzinnym. Trzeba tu zaznaczyć, że państwo Gudzowie (zwłaszcza ojciec p. Mieczysław) najbardziej z całej Borowej Góry pomagają przy budowie tamtejszego kościoła. A w Borowej Górze zalewa się stropy nad krużgankami. Do pomocy ks. proboszcz zaprosił młodzież. zaapelował, by każdy chłopiec (kawaler) ofiarował jeden dzień wakacji na ten cel. „Ochotnicy” dopisują wspaniale. Przychodzą wg. zaproszeń z każdej woski po kolei. Po zalaniu stropów, ruszają mury w górę.
3.07.1983r – złoty Jubileusz Kapłaństwa
J.E. ks. Biskupa – profesora dr Mariana Rechowicza.
W prokatedrze w Lubaczowie o godz. 11 uroczystą sumę pontyfikalną odprawia ks. Biskup w otoczeniu swoich kolegów – jubilatów. Sam wygłasza kazanie. Ludzi z Lubaczowa znikomo mało.
Dotychczasowy wikariusz, ks. mgr Stanisław Bachor – zostaje przeznaczony na studia stacjonarne do Lublina. Był przez 3 lata tutaj wikarym. Odznaczał się solidną pracą, sumiennością, towarzyskością, był ogólnie szanowany i lubiany, a dla nowego proboszcza był wielką pomocą i cieszył się jego całkowitym zaufaniem.
Do zalewania stropu nad krużgankami przy kościele w Borowej Górze zaprasza się chłopców z Piastowa, kolejno z Tymców i Baszni Górnej. Dopisują wspaniale.
Przez lipiec ks. proboszcz zostaje sam, gdyż ks. Bachor wyjechał, a niewiadomo kiedy przybędzie nowy wikary!
Ks. proboszcz zorganizował Oazę dla dziewcząt (dzienną). Przychodzą o g. 9, kończą o g. 20. Udział wzięło ponad 40 dziewcząt. Pomaga kl. Stanisław Burda.
Oaza dziewcząt.
Program bardzo urozmaicony: konferencje, piosenki, gry, wycieczki do lasu i nad rzekę, gotowanie, a zwłaszcza pogodne wieczory…
Ks. proboszcz jedną zapałką (wiadomo: stary harcerz!) rozpala ognisko… pokazy, piosenki….
W drugiej połowie lipca odbyła się Oaza ministrantów. Udział bierze 24 chłopców. Pomaga kl. Mieczysław Nicpoń. Wielką pomocą są wiktuały z darów zagranicznych, przydzielone z kurii Abp w Lubaczowie przez ks. Prałata dr Stanisława ……… który też odwiedza Oazę.
10.08. – ukończono zalewanie stropów i ruszono z murami w górę. Młodzież w dalszym ciągu pomaga z entuzjazmem: kolejno z Podlesia, Malców, Baszni Górnej, Baszni Dolnej – Szymeczki, Rudy, Piasków, Lubasów, Pilipów i Dąbrowy.
31.07 – przybywa nowy wikariusz: neoprezbiter Roman Kulczycki.
1.08 – Ks. proboszcz wyjeżdża na urlop.
1.09 – Odpust w Podlesiu. Kościół w miesiącu sierpniu pięknie wymalowany przez p. Stanisława Sobczyka z Dachnowa, który wykonał 6 wielkich obrazów na ścianach: na ścianie za ołtarzem katedra lwowska oraz bazylika Jasnogórska. Na ścianach bocznych: herb króla Jana III Sobieskiego, Ojca św. Jana Pawła II, ks. biskupa Rechowicza oraz wsi Podlesie. Umieszczono odpowiednie napisy i piękne ornamenty.
W niedzielę 11.09 tu właśnie obchodzimy parafialną uroczystość 300- lecia zwycięstwa pod Wiedniem. Sumę odprawia ks. mgr Stanisław Bachor, płomienne kazanie wygłasza ks. dziekan Stanisław Skorodecki. Śpiewa schola.
W przyszłą niedzielę uroczystość diecezjalną wiktorii wiedeńskiej ma się odbyć w Cieszanowie, gdzie znajduje się pomnik wystawiony ku czci Jana III Sobieskiego.
W Borowej Górze kłopot z znalezieniem salki katechetycznej. Tamtejsi parafianie są najzupełniej obojętni na takie sprawy.
Ś.P. ks. biskup Marian Rechowicz zmarł w klinice lubelskiej dnia 28.09.1983r. pogrzeb odbył się w Lubaczowie w sobotę 1-go października b.r.
Sprowadzenie zwłok z Lublina do Lubaczowa nastąpiło 29-go września. Uroczysta eksportacja z Domu biskupiego do prokatedry w piątek 30-go września. Prowadził ks. Bp. Ignacy Tokarczuk. Mszę św. pogrzebową w sobotę celebrował ks. Arcybiskup Henryk Gulbinowicz, mowę żałobną wygłosił bp. Tokarczuk, kondukt na cmentarz prowadził ks. Bp. Jerzy Ablewicz. Uczestniczyło kilkunastu biskupów (obaj Kardynałowie znajdowali się akurat w Rzymie). Zmarły nasz Biskup Ordynariusz spoczął w grobowcu kapituły metropolitalnej.
3-4.10 – Przewóz z cegielni w Baszni Górnej na Borową Górę 10 000 cegły.
9.10 – Rektor naszego seminarium w Lublinie ks. Jan Jagodziński prosi o pomoc w zaopatrzeniu na zimę. Ogłaszamy zbiórkę ziemniaków i warzyw na ten cel.
1.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych. Po sumie procesja na cmentarz. Kazanie żałobne wygłasza ks. Roman Kulczycki.
3-5.11 – Jeszcze idzie praca w Borowej Górze, gdzie kładzie się podwyższenie betonowe pod ołtarz oraz zabezpiecza się mury przed zimą.
27.11 – Pierwsza Niedziela Adwentu. W ubiegły czwartek na zaproszenie ks. proboszcza o zgłoszenie się chętnych do chóru parafialnego przyszły 2 osoby: 1 mężczyzna i 1-na dziewczyna!
Roraty odprawiają się w dni powszednie o godz. 16.30 a w niedziele o 6-tej rano. (chyba za wcześnie, gdyż jest na nich mniej ludzi niż normalnie na prymarii o g.8-mej!)
6.12 – Wtorek: św. Mikołaja. Uroczystość dla scholi i ministrantów o godz.16.30 po Mszy św. popołudniowej. (Nikt nie mógł – mimo usiłowań- odgadnąć kto jest „św. Mikołajem” , a był nim wikariusz z Lubaczowa od. św. Mikołaja – ks. Mieczysław Szynal.)
8.12 – Dziś w uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. Maryi Panny rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, a równocześnie nabożeństwo 40- godzinne. Nauki głosi osobiście ks. proboszcz. Spowiedź w sobotę, zakończenie w niedzielę.
12.12- P. Józef Richter rozpoczyna rozwożenie opłatków świątecznych.
25.12 – Boże Narodzenie. Pasterkę odprawia ks. Roman Kulczycki, kazanie głosi ks. Proboszcz.
26.12 – Św. Szczepana. Taca na KUL. Kolęda na kościół.
27.12 – św. Jana – święcenie wina.
31.12 – Zakończenie Starego Roku. Ks. proboszcz składa obszerne sprawozdanie o duchowym i materialnym stanie parafii.
Był to rok wielkich łask:
Jubileusze:
1950 – lecie naszego Odkupienia
600 – lecie obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze
300 – lecie zwycięstwa pod Wiedniem
II pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski
Sakramenty św.:
Chrztów – 64, bierzmowanie – 127, I Komunia św. – 41, rozdano Komunii św. – 25 000, kapłaństwo – 1, Mszy św. odprawionych – około 900. uczestnictwo na Mszy św. – b. słabe.
Ważniejsze „dokonania” materialne:
1. wzniesiono mury kościoła w Borowej Górze (1 378 296zł 40gr)
2. pomalowano kościół w Podlesiu (50 000zł)
3. przeprowadzono remont organów (50 000zł)
4. sprawiono: komplet paramentów fiolet. (40 000zł), trybularz, księgi liturgiczne
Uroczystym „Ciebie Boga wysławiamy” zakończono stary rok 1983- ci!

1984 R.P.

Administrator Diecezjalny Archidiecezji z siedzibą w Lubaczowie ks. Infułat Dr Stanisław Cały – w Jego intencji oraz za całą naszą Archidiecezję modlimy się w dniu Nowego Roku – 1.01.1984.
Od 2-go stycznia rozpoczynamy „kolędę” – w kolejności: Tymce, Borowa Góra, Dąbrowa, PGR Sołotwina, Piastowo, Podlesie, Malce, PGR Basznia Dolna, Piaski, PGR Huta Kryształowa, Basznia Górna, Basznia Dolna, Ruda, Szymeczki, Pilipy, Lubasy.
15.01 – w dalszym ciągu wpływają ofiary w kopertach na budowę kościoła w Borowej Górze.
29.01 – Wywiadówka z nauki religii. Prośba do parafianek – krawcowych, by zgłosiły się do naprawy paramentów liturgicznych (ornaty, stuły, komże, alby).
11.02 – Sobota. W Cieszanowie „dzień skupienia” dla narzeczonych. Odbywają się takie dnie co kwartał – wysyłamy na nie wszystkich, którzy mają zamiar zawrzeć związek małżeński w najbliższych trzech miesiącach.
21.02 – Rozdajemy otrzymane z „darów” odżywki zupne, dla dzieci ur. w r.1983 i 1984.
28.02 – Wtorek. Imieniny ks. Romana Kulczyckiego, wikariusza, bardzo lubianego przez dzieci.
7.03 – Środa Popielcowa. Ogłaszamy rozkład nabożeństw W-postnych, o tradycyjnych porach.
25.03.84 – Trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Uroczystość Zwiastowania N. Maryi Panny. Zakończenie Roku Jubileuszu Odkupienia. Z polecenia pap. Jana Pawła II ponawiamy akt oddania się Niepokalanemu Sercu Bogurodzicy „by powierzyć jej trudną teraźniejszość i zagrożoną przyszłość, oraz troskę o pokój i sprawiedliwość w poszczególnych narodach i na całym świecie”. Z tej okazji sprawiliśmy (za 28 900zł) piękny biały „maryjny” ornat.
Rekolekcje Wielkopostne w Roku Odkupienia.
Basznia Dolna 1-5 kwietnia 1984r.
Niedziela 1.04.
g.8 - Msza św. – nauka ogólna, nauka stanowa dla młodzieży
g.11- Suma i Gorzkie Żale – nauka ogólna
g.14 – Msza św. – nauka dla dzieci
g.16 – Msza św cicha – nauka stanowa dla mężczyzn
Poniedziałek – 2.04
g.9 – Msza św. – nauka ogólna
g.14.30 – Msza św. – nauka dla dzieci
g.17.30 – Msza św. – nauka ogólna, nauka stanowa dla kobiet
Wtorek 3.04
g.9 – Msza św. – nauka ogólna
g.14.30 – Msza św. – nauka dla dzieci
g.17.30 – Msza św. – nauka ogólna, nauka stanowa dla rodziców
Środa 4.04
g.9 – Msza św. – nauka ogólna
g.9.30 - 12 oraz 14 – 17.30 spowiedź
g.17.30 – Msza św. – nauka ogólna. Nabożeństwo przebłagalne.
W Podlesiu: g.15 -17 spowiedź g. 17 – Msza św.
Czwartek 5.04
g.8 – spowiedź chorych w kościele
g.9 – Msza św. z nabożeństwem krzyżowym dla chorych
g. 11 – 13 odwiedziny chorych w domach
g.14.30 Msza św. – zakończenie dla dzieci
g.17.30 – Msza św. – nabożeństwo Roku Odkupienia – udzielenie odpustu – zakończenie Rekolekcji Świętych.
Rekolekcje głosił powtórnie o. Edward Kaczmarek, O.M.J. z Kodnia. Bardzo gorliwy misjonarz. Na zakończenie (środa, czwartek) zbiera „tacę” na dzieła swego Zgromadzenia.
8.04 – Niedziela V W. Postu – 1-sza Męki Pańskiej. Parafianie Borowej Góry, którzy mimo próśb nie przysłali pojazdu „po księdza” na religię ich dzieci, wczoraj nie posprzątali kościoła. (Na nich przypadała kolejność). W ogóle jest to najmniej gorliwa wioska naszej parafii. (Skłócona między sobą, dużo „mówiąca”, ale od słów do czynów daleka u nich droga).
15.04 – Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, porządek nabożeństw jak w zeszłym roku. Na nabożeństwach Tridum Sacrum duża frekwencja. Obrzędy liturgiczne z udziałem naszych kleryków wypadły uroczyście.
22.04 – Wielkanoc. Rezurekcję o g.6-tej celebruje ks. wikariusz Roman Kulczycki, ks. proboszcz głosi kazanie.
29.04 – Kościół znów nie posprzątany, gdyż nie przyszły parafianki z Borowej Góry!
20.05.1984r – Niedziela. Odpust parafialny ku czci św. Andrzeja Boboli.
Sumę celebruje ks. kan. Franciszek Rozwód, nasz kapłan pracujący po wojnie w archidiecezji Wrocławskiej, od dwu lat mieszkający w Domu Emerytów we Wrocławiu, ale wciąż b. czynny, mający w naszej parafii dużo osób ze swojej rodziny, a kazanie głosi ks. dziekan Stanisław Skorodecki z Lubaczowa.
27.07 – Pierwsza Komunia św. Bardzo pięknie zorganizował ją ks. Roman Kulczycki. Dzieci same czytały „lekcje” i śpiewały psalm międzylekcyjny, niosły w procesji „dary” na ofiarowanie, wykonywały nauczone przez Niego pieśni. Po Mszy św. śniadanie w salce katechetycznej, przygotowane przez Komitet Matek, a potem wspólne i indywidualne zdjęcia. Obok zamieszcza się wypisany przez ks. Romana program uroczystości:
I Komunia św.
1. Powitanie przed kościołem. Procesjonalne wejście (krzyż, akolitki, Celebrans, dzieci).
Na wejście – Pod Twą obronę
2. Msza św. – normalnie. Czytania – dzieci, Psalm – dzieci, Alleluja – dzieci, kazanie – ks. Proboszcz. Po kazaniu – odnowienie przyrzeczeń (Agenda – s. 311)
3. Modlitwa wiernych – dzieci (wprowadzenie i zakończenie – Agenda s.316).
Procesja z darami (kielich, ampułki, chleb i kwiaty). Śpiew – Przygotuje Ci serce o Chryste
5. Komunia – dzieci same podchodzą parami. Śpiew – Pan Jezus już się zbliża (wszyscy), Jezusa ukrytego (jak jeszcze będą przystępować dzieci) Kiedyś o Jezu (dzieci), Panie Jezu zabierzemy Cię do domu. Podziękowania – Matka, Ojciec, dziecko. Po podziękowaniu dziecka – Pod Twoja obronę. Błogosławieństwo, śpiew – Pobłogosław Jezu drogi
6. Śniadanie, zdjęcia.
3.06 – Niedziela. Błogosławienie pól
g. 11 – Borowa Góra- Msza św. ok. g.12,
g.13 – Piastowo,
g.14 – Pilipy
g.15 – Lubasy (ks. Kulczycki)
„Z ogromną radością podajemy do wiadomości, że Ojciec Święty zamianował biskupem naszej Archidiecezji dotychczasowego Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – ks. profesora dr habilitowanego Mariana Jaworskiego, kanonika naszej Kapituły Metropolitalnej. Biskup – Nominat pierwszy rok Swego kapłaństwa przepracował w naszej parafii. Módlmy się w intencji naszego nowego Arcypasterza”. (z ogłoszeń parafialnych w niedzielę 27 maja 1984r)
1-go czerwca był „Dzień dziecka” – z tej racji w niedzielę 3-go. 06 na Mszy św. wieczornej odbyło się „błogosławienie dzieci”: przyszło dużo matek z niemowlętami w wózkach i na rękach, oraz dzieci przedszkolnych. Każde dziecko otrzymało z rąk ks. proboszcza błogosławieństwo, obrazek i cukierki.
10.06 – Zielone Świątki. Dalszy ciąg „błogosławienia pól”:
Ks. wikariusz błogosławi: Basznię Dolną, P.G.R., Piaski, Tymce (Msza św. kolo kapliczki), Dąbrowę i P.G.R. Sołotwinę.
Ks. Proboszcz: Basznię Górną, Malce i Podlesie – tam Msza w kościele. Ofiary zebrane podczas błogosławienia pól –obaj księża ofiarowują na budowę kościoła w Borowej Górze.
21.06 – Boże Ciało. Procesje prowadzi ks. proboszcz.
W Borowej Górze trwają intensywne prace przy budowie kościoła. Pięknie z pomocą przyszli na zaproszenie ks. proboszcza parafianie z Piastowa, a teraz z Tymców.
23.06.1984r. – Konsekracja J.E. Ks. Bp Mariana Jaworskiego
w krakowskiej katedrze na Wawelu.
O godz. 10-tej rozpoczęła się przepiękna, podniosła uroczystość konsekracji naszego Ordynariusza. Głównym konsekratorem był Ks. Kard. Franciszek Macharski, arcybiskup- metropolita krakowski. Współkonsekratorami księża biskupi: Ignacu Tokarczuk, ordynariusz Przemyski, Jerzy Ablewicz, ord. Tarnowski, Julian Groblicki, sufragan krakowski i bp. Adamiuk, sufr. opolski. Obecni byli: kard. Władysław Rubin (który przywiózł odręczny list Ojca św.), bp. Paetz, ord. Łomżyński, bp. Piotr Hemperek, rektor KUL i wielu innych biskupów, oraz wszyscy rektorzy wyższych uczelni Krakowa. Współcelebrowali Mszę św. księża prałaci: dr. Stanisław Cały, dotychczasowy Administrator naszej Archidiecezji i Stanisław Nowak, rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Było bardzo wielu kapłanów naszej Archidiecezji oraz b. wielu diecezjan, przybyłych różnymi środkami lokomocji.
29.06.1984r – Ingres ks. Bp do prokatedry w Lubaczowie.
W uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła odbył się Ingres Ks. Biskupa Ordynariusza do prokatedry w Lubaczowie. Obecny był Ks. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, prawie wszyscy kapłani naszej Archidiecezji, bardzo liczni diecezjanie. Niestety (z woli prawdzie historycznej) uroczystość wypadła gorzej niż -----. Po wspaniałych uroczystościach krakowskich raził kompletny brak organizacji, zupełny chaos, nieprzygotowanie parafii. W procesji z darami na ofiarowanie- przedstawiciele naszej parafii wręczyli Najdostojniejszymi Celebrantowi: młodzież kwiaty, a starsi włoski ------ z podobizną Ojca Św. oraz dwu bazylik : św. Piotra w Rzymie na Watykanie i św. Stanisława (Wacława) w Krakowie na Wawelu. Zamiast opisu uroczystości parę pamiątkowych fotrsów.

1.07
Budowa kościoła w Borowej Górze idzie „całą parą” , dzięki wydajnej pomocy parafian ze wszystkich wiosek. Co dzień przychodzi po sześciu lub ośmiu mężczyzn- u.p. w tym tygodniu z Malców i Baszni Górnej. Kładzie się wierzbę dachową, a raczej szalowanie pod strop, który postanowiono wylać z betonu, oraz zbrojenie. Odeśle: p. Mieczysław Kopeczek i Jan Knap z Lisich Jam, oraz p. Andrzej Kracała, zbrojarz- to doskonali fachowcy. Mają do pomocy czterech stałych pomocników (płatnych) z Borowej Góry (Janusz Janczura, Mieczysław Furgała, Leon Pilip i Paweł Gwozd) oraz dochodzących co dzień parafian z kolejnych wiosek.

8.07
/Z ogłoszeń parafialnych/:
„Serdecznie dziękujemy parafianom z Malców i Baszni Górnej za tak wydajną i gorliwą pomoc przy budowie kościoła w Borowej Górze. Jeszcze cały ten tydzień będzie trwało szalowanie i zbrojenie stropu (jest tego ponad 400m2 powierzchni). Prosimy codziennie po sześciu kolejnych parafian do pomocy, a kto by nie mógł w żaden sposób przybyć osobiście, niech przyśle „dniówkę” przez sąsiadów.”

15.07- Niedziela
Z „ogłoszeń parafialnych”:
„Serdecznie dziękujemy parafianom z Baszni Górnej za tak gorliwą pomoc przy budowie kościoła w minionym tygodniu. Podtrzymaliście wspaniałą tradycję poprzednich tygodni! W bieżącym tygodniu prosimy o pomoc parafian z Baszni Dolnej: już wczoraj kolejka przeszła na Szymeczki- i proszę podawać dalej dom za domem w dół Szymeczek- po czterech co dzień przez cały ten tydzień. Tylu bowiem w tym tygodniu wystarczy.”

22.07 – Niedziela
Z ogłoszeń parafialnych:
„Dziękujemy również parafianom z Baszni Dolnej za tak chętną pomoc przy budowie w minionym tygodniu! W tym tygodniu kończymy kładzenie stropu: w poniedziałek kończymy szalowanie, we wtorek zalewamy 2 stropy chóru, we środę murujemy ścianki chórowe, a we czwartek i piątek zalewamy strop. W związku z tym proszę na poniedziałek, wtorek i środę po ośmiu mężczyzn na godz. 7-mą do Borowej Góry, a na czwartek i piątek po dwunastu. Przychodźcie po kolei do PGR-u, potem Lubasy i Pilipy, a czwartek i piątek Piaski. Niech Matka Kościoła sprasza rozliczne łaski tym, którzy pomagają w budowie Jej kościoła!”
Wszystko zostało planowo wykonane. Trudności było bardzo wiele, gdyż w ostatniej chwili odmówiono nam dźwigu. Ks. proboszcz dniami i nocami (dosłownie!) jeździł po operatora dźwigu (p. Jan Kudyba z Huty Różanieckiej) przywoził, odwoził, dźwig pożyczył z P.B.R- elu (dzięki niezwykłej uprzejmości pani Sanok-Bury, kierowniczki-dyspozytorki). Parafianie dopisali do pomocy (tym razem i z Baszni Dolnej i z Borowej Góry). P. Tadeusz Tryniecki, elektryk trzymał dyżur na miejscu, podłączając, naprawiając itp. Pożyczono dwie mieszarki zaprawy. P. Michał Wis, kierownik kółka Rolniczego w Młodowie przez 2dni trzymał ostry dyżur (bardzo się przydał w pierwszym dniu tzn. we czwartek, bo popsuła się jedna z betoniarek). Razem było we czwartek i piątek po 30-tu pomocników. Pierwszego dnia zalano jedną stronę dachu, na drugi dzień, w piątek drugą, oraz nadchórze. W piątek o godz.20-tej zalewanie nie było jeszcze zakończone. Były głosy, żeby zostawić pracę na sobotę. Ks. proboszcz uparł się, że musi być skończone, gdyż wiedział, że w sobotę nie będzie już ani ludzi, ani dźwigu. Gdy nie można już było robić z powodu ciemności, ktoś wpadł na pomysł, by strop oświetlić reflektorami ciągników. Światła 4-ech ciągników skierowane w górę- i zrobiło się widno jak w dzień! Z nowym entuzjazmem rzucono się do pracy i zalewanie całości ukończono po godz.23-ciej. Jeszcze umyto i założono betoniarki oraz dźwig- i w 2405 ustawiono się kołem, by krótką modlitwą podziękować Bogu i Matce Boskiej za pomoc. Następnie urządzono „wiehę”- przepijając po kieliszku jeden do drugiego. To był niezapomniany dzień!

W przeddzień zalewania stropu jeszcze nie mieliśmy obiecywanego przez GG- Lubaczów cementu! Sytuację uratował ks. Bronisław Gwóźdź, budowniczy prokatedry, który nam pożyczył 30tom cementu- za co mu wieczna chwała! (on zawsze wszystko ma i jest niezwykle uczynny). Wielką pomoc i piękny przykład parafianom z Borowej Góry dał ks. Władysław Gudz, wikariusz z Cieszanowa, który przebywając na urlopie u rodziców w Borowej Górze, poświęcił cały dzień zza pracę przy budowie kościoła. Przyjechał też zobaczyć jak się „zalewa” ks. Gwóźdź, oraz ks. Stan. Bachor (nasz były wikariusz). Ks. cały wspomógł nas lemoniadą w proszku, co bardzo się przydało. Pogoda dopisywała w sobotę dopiero spadł deszcz i podlał nasz strop!
Lipiec – Ks. wikary Roman Kulczycki wyjechał na urlop, tak, że ks. proboszcz jest sam. Korzysta z przepisów nowego Prawa Kościelnego i „niedzielną” Mszę Św. w Borowej Górze odprawia w soboty o godz. 20-tej. Frekwencja bardzo dobra. W niedziele Msze Św.: g. 8-Basznia Dolna, g. 930-Podlesie i suma w Baszni o g. 11-tej. Mszy św. o g. 16-tej przez wakacje nie ma.
Sierpień- ostatniego lipca powrócił ks. Roman Kulczycki. Ks. proboszcz zostawił Mu pieniądze, plan pracy( przez sierpień ma być położona więźba dachowa na kościele w Borowej Górze)- wypisane na poszczególne niedziele ogłoszenia i wyjechał na zasłużony urlop wypoczynkowy.

30.08.1984
Ks. proboszcz powrócił z urlopu. Zastał:
1) prace w Borowej Górze całkowicie przerwane, (z powodu tego, że nie przygotowano tam na czas belek stropowych , p. Bartman, kierownik budowy zabrał obu cieśli do Lubaczowa).
2) nowego wikariusza- ks. Michała Słotwińskiego, przeniesionego tu z Narolu. (Ks. Kulczycki został przeniesiony do Narola).

2.09- Niedziela-
Uroczystą Mszą św. o g. 8- rozpoczynamy nowy Rok Szkolny.
16.09- Niedziela-
Odpust Najświętszego Imienia Maryi w Podlesiu. Ks. proboszcz zachorował na obustronne zapalenie płuc. Leży w domu. Sumę celebruje w Podlesiu ks. kan. Władysław Świstowicz, kazanie głosi ks. Michał Słotwiński.
W Borowej Górze kładzie się więźbę dachową. Pomoc mieszkańców tej wsi- bardzo ospała. Dach kładzie się wg. zmienionego projektu przez p. Bartmana. Z przodu zgrabna wieżyczka.

Przez cały wrzesień i październik trwały prace przy kładzeniu więźby dachowej. Ponieważ najczęściej nie było nikogo do pomocy, ks. proboszcz na prośbę p. cieśli wyznaczył Tadeusza Piczaka z Borowej Góry na stałą, płatną pomoc. ( Wielu Borowogórian się na to oburzała, mówiąc że „za pieniądze to i ja bym przyszedł!” Zwykła ludzka zazdrość).
Od 7-go października dach się łaci. Pomoc bardzo nikła. A przecież robocizna tyle kosztuje!

21.10- Niedziela Misyjna + bł. Jakuba Strepy
29.10-Niedziela- św. Judy Tadeusza. Imieniny ks. kan. Lewanderskiego. Przybył J. E. Ks. Biskup Jaworski, by Swemu pierwszemu proboszczowi złożyć życzenia. Ks. kan. Lewanderski udawał, że sobie z tego nic nie robi, ale bardzo się cieszył, co widać po Nim było wyraźnie.
W Borowej Górze dach pokrywa się blachą. Pracę tę wykonuje p. Józef Łania, blacharz (od roku nasz parafianin) z pomocą Józefa Nazarko (Basznia Dolna) i swego brata Jana.
09.11- Rozpoczynamy spotkania starszej młodzieży. Organizujemy też miesiąc kultury chrześcijańskiej.
16.11- Na spotkaniu starszej Młodzieży pogadalnię o malarstwie religijnym wygłosił ks. mgr Michał Słotwiński (znany malarz). Połączone to było z wystawą Jego obrazów i wzbudziło duże zainteresowanie.
23.11- Na spotkaniu młodzieży- dwaj literaci z Lublina: p. Zbigniew Strzałkowski- pisarz i p. Waldemar Michalski-poeta. Po prelekcji czytali swoje utwory.
25.11- Niedziela- Ci sami dwaj panowie, po obu rannych Mszach św. wygłosili prelekcje i czytali swoje utwory wiernym.
13-16.12- Rekolekcje adwentowe 40-godzinne nabożeństwa. Nauki głosi ks. mgr. Michał Słotwiński. „W te dni co dzień Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 9-tej. Po południu nabożeństwo adoracyjne o g. 17, Msza św. z nauką rekolekcyjną o g.18- po niej nauka stanowa: we czwartek dla matek, w piątek dla młodzieży, w sobotę dla ojców. Nauka dla dzieci szkolnych w piątek o godz. 16-tej. Spowiedź w sobotę od rannej Mszy św. p. Richter rozpoczyna rozwożenie opłatków.
16.11- Na wszystkich Mszach św. zakończenie rekolekcji. Ks. rekolekcjonista zbiera ofiarę tacy.
21.11- Piątek. Spotkanie Starszej Młodzieży. Połączone z opłatkiem. Na spotkaniu to przybył Ks. Biskup Marian Jaworski z towarzyszącym Mu ks. Prałatem Tadeuszem Fedorowiczem z Lasek. Witali Ks. Biskupa: Ania Rawska i Krzysztof Bronhard.
Króciutkie powitanie wygłosił ks. proboszcz. Potem mówił Ks. Biskup, zachęcając młodzież do poznawania nauki Jana Pawła II-go, ( co właśnie jest tematem naszych tegorocznych spotkań). Bardzo ciekawie przemówił też stary, doświadczony „młodzieżowiec”- ks. prałat Fedorowicz. Młodzieży około setki. Zakończyła się łamaniem opłatka i wspólnymi życzeniami.

Boże Narodzenie 1984
Pasterkę o północy celebruje ks. mgr Michał Słotwiński w oczyście kleryków: Stanisława Burdy, Jana Świstowicza i Jarosława Popławskiego. Kazanie głosi ks. proboszcz. Między innymi wyraża radość, iż nasz parafianin (już drugi z kolei!)- ks. Mieczysław Nicpoń otrzymał święcenia kapłańskie, a prymicje odprawi u nas w Nowy Rok, a więc u dzień swoich imienin i 25-ch urodzin.
31.12- Zakończenie Starego Roku.
O godz. 8-rano Msza św. koncelebrowana. O godz. 17-uroczyste nieszpory z wystawieniem, kazanie- sprawozdanie ks. proboszcza i nabożeństwo dziękczynno-błagalne.
W minionym 1984-roku było:
chrztów-50,
komunii św.-25.000 (wciąż mało!),
namaszczenia chorych-17,
kapłaństwo-1,
małżeństwo: zapowiedzi-47, ślubów-24,
Udział we Mszy św. słaby.(W ostatnią niedzielę adwentu liczono:947 osób, na 2.496-winno być przynajmniej 1.250!)
Co uczyniono?
Ogromnie posunięto budowę kościoła na Borowej Górze, położono stropy, dach i pokryto go blachą (z wyj. Wieży i części pod wieżą). Na tę budowę wydano ponad 2,5 miliona zł! Za wszystko „Deo gratias”.

R.P. 1985

1.1- Nowy Rok- Prymicje Ks. Mieczysława Nicponia
Po przyprowadzeniu procesjonalnym mimo śniegu i mrozu z Tymców, uroczystą poprzedzoną składaniem życzeń i podarunków odprawił ks. Prymicjant. Kazanie wygłosił ks. Rektor kan. Jan Jagodziński. Po błogosławieństwie prymicyjnym, uczta w domu rodzinnym w Tymcach. Bardzo wielu księży i kleryków (zwłaszcza w Tymcach).
Od 2.01-rozpoczynamy„kolędę”. Przez czas trwania kolędy nie ma Mszy św. wieczornych, tylko koncelebrowana rano o g. 7. Nie ma też oczywiście katechizacji, gdyż obaj księża od g. 9 rano odbywają wizytę duszpasterską (co jest równie ważne jak katechizacja).
13.01- Nareszcie w Borowej Górze wykończono u pp. Świstowiczów pokój i mamy dużą i piękną salkę katechetyczną. Rodzice w tej wsi nie wykazali najmniejszego zainteresowania katechizacją swych dzieci!
10.02- Z ogłoszeń parafialnych:
„W piątek spotkanie Starszej młodzieży o g. 19-tej. (Bojący się mrozu- nie odkładajcie swego przyjścia do wiosny, bo wtedy będziecie się bać deszczu i błota!)”
20.02- Środa Popielcowa. Przypominamy przepisy postne i rozkład nabożeństw wielkopostnych.
10-14.03- Rekolekcje wielkopostne od III niedzieli Wielkiego Postu głosi ks. kan. Niedopytalski z Załuża (najbliższy nasz sąsiad). Frekwencja dobra. Na zakończenie (środa, czwartek) zbiera ofiarę tacy na budowę kościoła w Załużu.
31.03- Niedziela Palmowa. W ostatnim tygodniu (28,29 marca) szalały śnieżyce. Dziś pogoda nieco lepsza.
Zapowiadamy tradycyjny rozkład nabożeństw W-tygodniowych. Z soboty na niedzielę- zmiana czasu na letni. (Zegary przesuwamy o godzinę naprzód).
4-6.04- Na wieczornych nabożeństwach tłumy. Piękna pogoda sprzyja.
7.04- Wielkanoc.
Stylową ciemnicę i Boże Grób- budował ks. mgr Michał Słotwiński. On też prowadzi procesję rezurekcyjną o g. 6-tej rano i celebrował uroczystą Mszę św. w asyście naszych kleryków. Kazania głosił ks. proboszcz . po sumie pogoda się popsuła, ale po południu już Mszy św. nie było. Na rezurekcji było ogromnie dużo wiernych.
13.04- sobota-dwa śluby
20.04-sobota-trzy śluby
27.04-sobota-dwa śluby
03.05-piątek- Królowej Polski.
Odprawiamy Mszę św. o g. 9-tej. Potem (z racji I-go piątku) odwiedzamy chorych w domach. (Ponad 30-tu). Leje, mokniemy.
05.05-Niedziela. W Lubaczowie odpust św. Stanisława. Ks. proboszcz jedzie tam (odprawia sumę odpustową).
W ogłoszeniach omawiamy zbliżającą się wizytację arcypasterską (w Zielone Świątki).
12.05-Niedziela. Ks. proboszcz zamiast kazania podaje i omawia program wizytacji. Rozdaje zadania do wykonania.
Młodzież klas 7-mych i 8-mych od dłuższego już czasu przygotowuje się do bierzmowania. Teraz szkoła świeży śpiewy, młodzież deklamacje, ks. mgr Słotwiński przygotowuje dekoracje. Ks. proboszcz zaprosił zespół instrumentalno-wokalny kleryków naszego seminarium w Lublinie. Zamartwia się jak wypadnie odpust i wizytacja, skoro nie mamy gosposi (od ponad trzech tygodni!). Ale w swoim niepoprawnym optymizmie wierzy, że wszystko ułoży się dobrze!
Dziś po obiedzie przyjechał nasz „stary” cieśla, p. Mieczysław Kopciuch, zobaczyć kościół i umówić postawienie rusztowania dla malarzy, którzy 21-go maja mają rozpocząć renowację malatury kościoła.
14.05-wtorek. Czterech cieśli z Lubaczowa stawia rusztowanie w kościele w Baszni Dolnej.

Widziałem w czasie wizytacji dziekańskiej
w Baszni Dolnej, 17 maja 1985
Ks. St. Skorodecki
Dziekan


Urząd Parafialny Rzym-kat
W Baszni Dolnej Basznia Dolna, 14maja 1985r.

Zaproszenie
Zawiadamiam uprzejmie, że w Zielone Święta Br. Odbędzie się u nas WIZYTACJA ARCYPASTERSKA.
Główne nabożeństwa to :
Sobota – 25 bm. godz. 17 –powitanie J.E. Ks. Biskupa i nabożeństwo programowe
Niedziela – 26 bm.:
-Basznia Dolna: godz. 8, Msza św. i bierzmowanie –
-Borowa Góra: godz. 12 – suma pontyfikalna i poświęcenie kamienia węgielnego
Poniedziałek – 27bm.:
-Podlesie: godz. 18 – Msza św. i pożegnanie Arcypasterza.
Na powyższe uroczystości serdecznie zapraszamy –
Oddany w Sercu Jezusa.
Proboszcz


19 maja 1985
Odpust Parafialny św. Andrzeja Boboli. Pogoda dopisała. Ogromna frekwencja wiernych. Msze św. o godz. 8-mej (późno!) o 915 (już można mówić o tłumie) i suma o 11-tej (ludzie stali na placu przykościelnym i na drodze aż do dolnej bramy!). Sumę celebrował ks. Mieczysław Nicpoń (nasz parafianin z Tymców), kazanie wygłosił ks. Władysław Gudz (nasz parafianin z Borowej Góry). Grał nasz zespół. Obecni księża: ks. kan. Tadeusz Łomnicki, proboszcz Lubaczowa, ks. kan. Michał Goniak, proboszcz z Oleszyc, ks. kan. Władysław Świstowicz, Gwardian Łukasz Ryb z Horyńca. Wielu księży nie przybyło z powodu uroczystości święcenia Kościoła w Nowej Grobli, oraz I-szych Komunii św. (Także uroczystości winny być uzgadniane na konferencjach dekanalnych ).
21.05- wtorek. Zwozimy z Borowej Góry stemple i deski, cieśle wykańczają rusztowanie w kościele parafialnym.
22.05- przyjechał z Krakowa od p. Jańczaka inż. Mielecki i rozpoczął odkurzanie i malowanie kościoła.
Młodzież przygotowuje się gorliwie na przyjęcie sakramentu bierzmowania. Mimo deszczowej aury, przychodzą na godz. 18-tą do kościoła ( nawet z Huty Kryształowej i z Borowej Góry).
24.05-piątek. Spowiedź przed bierzmowaniem. Posługuje pięciu kapłanów. Do wczoraj miały być ukończone wszelkie zaplanowane i zlecone prace ( bramy, dekoracje itp.). Nikt nie przyszedł, by zrobić cokolwiek! Dopiero dziś po wieczornym nabożeństwie, ks. wikariusz z kilku panami- czynili przygotowania do północy. Trawę wokół kościoła i w ogrodzie skosili chłopcy klas 7 i 8. Grabiły dziewczęta ( z ogromnym poświęceniem-w deszcz!)
25.05-sobota. Od rana kilka osób przyszło do pomocy. Kilku chłopców ze starszej młodzieży dekorowało bramę i drogę. Niespodziankę przemiłą sprawiło nauczycielstwo: 6 pań przyszło pomóc na plebanii: pomyły okna w jadalni, uprały firanki, zrobiły porządek. Wspaniała postawa!

25-27.05. 1985
Wizytacja Kanoniczna.
J.E. Ks. Bpa Ordynariusza Mariana Jaworskiego

25.05-sobota.
O godz. 17-tej przybywa J.E. Ksiądz Biskup. Przy bramie (z napisem „Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie” ) witają się kapłanie: Ks. dziekan Skorodecki, Ks. kan. Łomnicki, ks. kan. Mołodyński, no i księża miejscowi: ks. proboszcz i ks. wikariusz. Procesja rusza kierunku kościoła ze śpiewem pieśni „Gwiazdo śliczna”. Przed kościołem zebrani wierni, na schodach ustawiona młodzież klas 6,7 i 8-mych wita Dostojnego Gościa deklamacją chórową- zakończoną rzucaniem kwiatów pod stopy Arcypasterza. Chlebem i solą witają parafianie: p. Nicponiowi (matka ks. Mieczysława) i p. Józef Tryniecki, senior rodu Trynieckich z Baszni Dolnej.
Procesja rusza do kościoła, w którego drzwiach następuje przywitanie liturgiczne. Szkoła śpiewa pieśń powitalną. Ksiądz Biskup po modlitwie zasiada na tronie. P. Józef Tryniecki wygłasza mowę powitalną (przez siebie ułożoną). Mówi z ogromnym wzruszeniem, nawiązując do roku 1950-go, kiedy to w tutejszej parafii Ksiądz Biskup rozpoczynał swoją pracę kapłańską. Wielu Go pamięta, są dumni, że to „ich” ksiądz przybywa teraz jako Biskup. Wierszyki powitalne wygłaszają: Michaś Nazarko (dzieci), Lucyna Dydyk (starsze dzieci), Ela Wywrocka (młodzież), przemawia w imieniu starszej młodzieży Mieczysław Richter, a kwiaty wręcza Maria Furgała. Z kolei w krótkich słowach Ks. proboszcz wyraża ogromną radość parafii z goszczenia Ks. Biskupa, i z zaszczytu przeprowadzenia tu 1-szej wizytacji.
Ks. Biskup odmawia modlitwę do św. Andrzeja Boboli i zasiadając na tronie, cierpliwie wysłuchuje sprawozdania ks. proboszcza ze stanu parafii, po czym rozpoczyna Mszę św. za zmarłych parafian i wygłasza homilię. W ciepłych słowach nawiązuje do Swojej tu pracy przed 34laty. Na ofiarowanie przekazuje piękny ornat od Ojca Św., który przywiózł z Rzymu i zostawia jako dar od Siebie dla naszej parafii.
Po Mszy św.- spotkanie z parafianami i kolacja na plebanii.

26.05-Zielone Świątki
Godz. 8- Przyjazd Ks. Biskupa z Lubaczowa- w imieniu młodzieży, mającej przystąpić do bierzmowania- witają Leszek Gnyp i Beata Wywrocka, uczniowie klasy 8 w Baszni Dolnej. Mszę św. celebruje J.E. Ks. Biskup Jaworski, w koncelebrze b. proboszcza Baszni- ks. rektora Jana Jagodzińskiego i proboszcza. Usługują dwaj diakoni naszego W.L.D w Lublinie: Janusz Furgała i J. Słotwiński. Gra i śpiewa Zespół naszych kleryków z Lublina, wśród nich nasz parafianin Stanisław Burda. Bierzmowanych: 114 osób.
Otrzymują pamiątkowe obrazki.
Ludzi na prymarii bardzo dużo. Ofiarą tacy zebrano na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Powitanie Arcypasterza-25.05.1985
Arcypasterzu nasz Drogi-
U progu kościelnej bramy
Tysięczną rzeszą zebrani,
Witamy Ciebie-witamy!

Przychodzisz do nas Dostojny
Z Arcybiskupów tronu,
Wśród kwiatów, pieśni, wiwatów,
Radości i bicia dzwonów!

Stanąłeś już między nami…
Na wietrze flagi się chwieją,
Tak w piersiach biją nam serca-
Oczy do Ciebie się śmieją.

Patrz-ilu nas tu stanęło,
Arcypasterzu Drogi,
By witać Cię chlebem i solą
I wieść w świątyni tej progi.

Przychodzisz tu jak Apostoł,
Aby przez bierzmowanie
Umocnić nas w świętej wierze
Na życie- na wytrwanie,

Albowiem w dalsze życie-
Każdy z nas o tym pamięta-
Chcemy iść naprzód zwycięsko,
Jak młode, polskie orlęta!

I kiedykolwiek w potrzebie
Bóg nas do boju zwoła-
My młodzi staniemy wszyscy
Jako przedmurze Kościoła!

I stać będziemy niezłomnie
W rycerskim zwarciu szeregu,
Gotowi strzec swej wiary
I bronić Kościoła Świętego.

Tobie więc, Arcypasterzu
Tę wierność przyrzekamy,
I w Twoje biskupie dłonie
Te przyrzeczenia składamy.

Więc witaj tu między nami
I krzep nas mocą nieba,
Bo siły nadprzyrodzonej
Tak bardzo nam potrzeba.

Arcypasterzu nasz Drogi-
U progu kościelnej bramy
Tysięczną rzeszą zebrani,
Witamy Ciebie-
Witamy!!!
Godz. 12- Poświęcenie kamienia węgielnego kościoła Matki Boskiej- Królowej Pokoju i Suma Pontyfikalna w Borowej Górze.

Punktualnie o g. 12-tej przybywa na Borową Górę J.E. Ks. Biskup Marian Jaworski. Witają Go przy bramie licznie przybyli księża i wierni z całej parafii. Przy ołtarzu wzniesionym przed kościołem- chlebem i solą witają przedstawiciele Borowej Góry: p. Gudzowa ( matka ks. Władysława) i p. ST. Przeszło. Dziewczynki deklamują okolicznościowy wiersz ( Lucyna Świstowicz i Teresa Gorzelnik). Przemawia krótko ks. proboszcz. Po poświęceniu aktu i podpisaniu go przez Biskupa, obecnych księży, oraz najbardziej zasłużonych przy budowie parafian: p. Mieczysława Gudza (ojca ks. Władysława) i p. Stanisława Przeszło- akt zostaje umieszczony w mosiężnej także i wmurowany przez ks. Biskupa w węgle kościoła.
Ks. Biskup celebruje uroczystą sumę i wygłasza płomienne kazanie na temat budowy żywego kościoła w sercach wiernych. Zachęca gorąco do dalszych wysiłków w kończeniu budowy Kościoła, który jest zarówno wyrazem żywej wiary i miłości parafian- jak i pomnikiem kultury narodowej.
Śpiewy wykonuje Zespół kleryków. Po sumie syty obiad na pp. Świstowiczów. Odwiedziny rodzin wielodzietnych : Świstowiczów i Terepków.

„ Gdy na Stolicy Apostolskiej św. Piotra w Rzymie
Zasiadł Papież z Polski Jan Paweł II
- na stolicy prymasowskiej św. Wojciecha
W Gnieźnie Józef kard. Glemp
-a na stolicy bł. Jakuba Strepy
Archidiecezji „Zawsze wiernej”
(z tymczasową siedzibą w Lubaczowie)
Biskup Marian Jaworski
On to właśnie w Dniu Zielonych Świątek
26 maja 1985r.
Poświęcił kamień węgielny kościoła.
p.w. Matki Boskiej-Królowej Pokoju
w Borowej Górze, par. Basznia Dolna
w obecności wielu księży oraz
ogromnej rzeszy wiernych
Bogu Jedynemu na chwałę!”
27.05.1985 N. M. P. – Matki Kościoła.
Z serdecznym błogosławieństwem –
Na pamiątkę wizytacji
Marian Jaworski
Administrator Archidiecezji w Lubaczowie

W drugi dzień Zielonych Świąt, t. j. w poniedziałek 27.06.1985, czyli w święto N.M.P. Matki Kościoła(niestety jest to dzień roboczy!)- J.E. Ks. Biskup Ordynariusz przybył do Baszni Dolnej o godz. 8-mej rano i udał się wprost do kościoła. Wiernych jak na dzień pracy-było dość sporo. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił wikariusz miejscowy Ks. mgr Michał Słotwiński. Przy końcu przemówił Ks. Biskup i udzielił błogosławieństwa.
Po śniadaniu przegląd i podpisanie ksiąg metrykalnych. Kancelaria parafialna we wzorowym porządku.
Sumę parafialną o godz. 11-tej celebrował i homilię głosił J.E. Ks. Biskup. Ludzi jak na rannej Mszy św.(mogło być więcej!)- obiad o godz. 1230
W kuchni „urzędowały” : p. Aniela Żeruckowa, gosposia plebanii w Dachnowie i p. Irena Gorbaczowa z Lubaczowa, obie wyśmienite „kucharki”. W Baszni wciąż brak gosposi. Po obiedzie Ks. Biskup odwiedził wszystkich księży mieszkających na plebanii: Ks. kan. Tadeusza Lewanderskiego, emeryta, pierwszego proboszcza tutejszej parafii, ks. wikarego mgr Michała Słowińskiego oraz obecnego proboszcza- ks. Janusza Popławskiego, udzielając cennych rad, oraz wpisując się do Kroniki Parafialnej.
O godz. 1530 odbyło się w jadalni przy herbatce bardzo udane spotkanie Ks. Biskupa z miejscowym nauczycielstwem. Przybyło na nie 12 osób. Po przedstawieniu ich Ks. Biskupowi i wręczeniu kwiatów, krótko przemówił ks. proboszcz, dziękując nauczycielom za ich postawę ideową. Podczas herbatki wywiązała się swobodna rozmowa, w której nauczyciele przedstawiali Ks. Biskupowi swoje problemy, na które Dostojny Gość od razu odpowiadał.
Godz. 1645- Ks. Biskup udał się z ks. proboszczem do Tymców, gdzie w domu pp. Kosiorów nastąpiło spotkanie z kilku chorymi staruszkami uszczęśliwionymi z takich odwiedzin.
Godz. 1715- Odwiedziny w Baszni Górnej wielodzietnej rodziny pp. Szeligów. Cała rodzina w komplecie ( i najstarszy syn z wojska: Andrzej i Janek ze szkoły zawodowej w Przemyślu) witała Ks. Biskupa w bramie. Ks. Biskup z każdym porozmawiał, pytał co robią, rozdał obrazki i słodycze. Niezwykle miłe odwiedziny. Ks. proboszcz chwalił dzieci i młodzież, gorliwie uczęszczające na swoje spotkania.
Godz. 18- Podlesie- droga umajona, kościół ozdobiony wieńcami i flagami, tron ustawiony (nikt im w tym nie pomagał, sami wszystko i pięknie przygotowali). Procesja z krzyżem, chorągwiami dużą grupą ministrantów stała na drodze.
Po powitaniu chlebem i solą i kilku wierszykach- wejście do kościoła. Mszę św. odprawiał ks. proboszcz, witając w serdecznych słowach Arcypasterza. Homilię wygłosił Ks. Biskup o Matce Kościoła, zawierzając Jej naszą parafię. Po Mszy św. ks. proboszcz żegnał Ks. Biskupa, dziękując Mu serdecznie za trud przeprowadzenia trzydniowej wizytacji, za siejbę Słowa Bożego, za udzielenie sakramentu bierzmowania, za poświęcenie kamienia węgielnego kościoła w Borowej Górze, za odwiedziny rodzin chorych i wielodzietnych, a zwłaszcza za pozostawienia nam widomego znaku łączności z Ojcem Św., jakim jest ofiarowany parafii ornat, przede wszystkim zaś za zawierzenie nas Matce Najświętszej, dokonane na zakończenie wizytacji właśnie tu w Jej poświęconym kościele w Podlesiu. Ks. proboszcz zakończył słowami „nie żegnamy Cię Arcypasterzu, lecz mówimy „do widzenia”!”
Około godz. 20-tej odbyła się na plebanii w Baszni Dolnej kolacja, po której Arcypasterz żegnany przez księży- odjechał do Lubaczowa.


Niedziela Trójcy św. – 02.06.1985
I-sza Komunia Święta
Na Mszy św. o godz. 8-mej odbyła się piękna uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, do której przystąpiło 39 dzieci klas II-ich w Baszni Dolnej, Baszni Górnej i Borowej Góry. Dzieci przygotował i uroczystość przepięknie zorganizował i przeprowadził ks. mgr Michał Słotwiński. Budujące było zaangażowanie rodziców tychże dzieci we Mszy św. Oni czytali lekcje mszalne, wykonywali śpiewy międzylekcyjne oraz prowadzili komentarz. Mszę św. celebrował oraz homilię wygłosił ks. proboszcz. Również bardzo ładne dekoracje ( wykonane ze styropianu), artystycznie malowane, były dziełem ks. Magistra.
Po Mszy św. i podziękowaniu przez rodziców odbyło się śniadanie ( w Sali katechetycznej) oraz wspólne zdjęcie ( wykonane przez